Destinasjon Holland AS er i gang med å få reisene på plass for 2021.